Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

The Great Society Mind Destroyers

Godsend Stuff,pure and sexy as hell,Psychedelic and Dark as i love it and you love it too..
Ladies and Gents i give you The Great Society Mind Destroyers from U.S.
If you love Black Angels and all that kind of psychedelic stuff well here is a new band who's gonna make you cum.
Get and their three songs right here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου