Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Excuse my abscence but i had to let go.,.

Papercuts-Fading Parade


The truth shall set you free at the end..
Because white are the waves..
Personally one of the best bands around,they always make me cry like a little kid,never forget the days when you were young but don't forget also that we're growing old.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου