Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Orval Carlos Sibelius-Super Forma

Staring at the world from a mountain hill on a pink day.
A Pink day s a day when the sky is ready to rain but instead the rainbow comes first and the rain later.
Fuck yeah this record is like that.
Listen Below.
Super Forma cover art

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου