Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Morgan Delt "Obstacle Eyes"It makes you wanna lose your eyes...and your shit..and you do..and you're doing circles...around your fucking ears...to make sure that no ghosts are in your speakers...no it's morgan fucking delt..this genius of psychedelic pop..
His album already considered as a masterpiece by me..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου