Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Night Beats-Sonic Bloom


Night Beats are returning this month with their second album titled Sonic Bloom.
It's gonna blow your mind and ears so buy this shit out when it's out.
Here 2 songs from the LP:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου