Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

8# Tamaryn-Tender New Signs


Time is the substance of which i am made.Time is a river which carries me along.But i am time.It's a tiger tearing me apart?
But i am the tiger.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου