Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

6# Mind Over Mirrors-Check Your Swing

Imagine  the drones of Velvet underground and a haunted island with sirens singing about your deepest fears.
Except that the sirens were never there,neither and you.
An album for the insides.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου